Aliĝilo / Inscripción

Kotizoj

KOTIZOJ (€) Aliĝo ĝis 31/07/16 De 01/08/16 ĝis 30/09/16 Post la 30/09/2016
Tarifo A

10

15

20

Tarifo B

15

20

25

Tarifo A (reduktita) : Membroj de la Asociación Andaluza de Esperanto kaj eksterlandanoj.

Tarifo B (ĝenerala): Aliaj.

Naskiĝintoj post 31/12/1986 senpage.

Pagu la kotizon en jena bankokonto indikante la tekston “Kongreso” kaj vian nomon en la bankokonto: 0487 3225 14 2000006979 Caja General de Ahorros de Granada (se vi estas en Hispanio), konton nome de “Asociacion Andaluza de Esperanto”.

Por pagi eksterlande bv. uzi jenan  kodon:  IBAN ES80 0487 3225 1420 0000 6979    //SWIFT/BIC : GBMNESMMXXX       konton nome de “Asociacion Andaluza de Esperanto”.

Aliĝilo / Inscripción

FORMULARO POR ALIĜI /Formulario para inscribirse:

stelo20kongrs

Advertisement